Nhà hàng – Tiện ích

Nội dung bài viết Ẩn/Hiện

Nhà hàng

Bao gồm 2 nhà hàng lớn và 1 nhà hàng ngoài trời.

Nhà hàng lớn 

Diện tích 400m2, mức chứa tối đa lên tới 300 người/ tiệc

Sân khấu rộng 32m2 

Máy chiếu, hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp.

Nhà hàng nhỏ 

– Diện tích khoảng 380m2, chứa tối đa 280 người/tiệc.

– Sân khấu lớn, hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp.

Nhà sự kiện ngoài trời: 

+ Diện tích: khoảng 2000m2, mức chứa khoảng 1.300 người/ sự kiện.

+ Tiện nghi bao gồm: Sân khấu 48m2, có mái che, và hệ thống dàn âm thanh ánh sáng di động.

Tiện ích nội khu khác.

– Khu cà phê:

+ Diện tích: 200m2, chứa tối đa khoảng 80-100 khách cùng lúc.

+ Tiện nghi gồm: Hệ thống quầy bar và trang thiết bị, hệ thống ánh sáng trang trí,

Máy chiếu, hệ thống âm thanh.

Phòng họp / Phòng đào tạo 

+ Diện tích 320m2, có mức chứa khoảng 200 người/sự kiện.

+ Máy chiếu, hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp.